Biadule z Kinowa z I miejscem
Redaktor: Administrator   

W Byszewie w Gminie Siemy?l, odby? si?  II Powiatowy Przegl?d Zespo?ów ?piewaczych i Kapel Ludowych. GRAN PRIX  Przegl?du - jako najlepszy podmiot wykonawczy  otrzyma?y „PODLOTKI” z Domu Kultury w Go?cinie, które b?d? reprezentowa?y nasz powiat na Wojewódzkim Przegl?dzie Kapel i Zespo?ów ?piewaczych w Szczecinie. w kategorii Kapele Ludowe -
I miejsce  zdoby?a kapela ludowa  „BIADULE”  z Kinowa.   W kategorii solistów wyró?nienie  otrzyma?a  MARZENA TOMASZEWICZ  z Kinowa. Nasze gratulacje!

dsc05532.jpg

  Zespó? Biadule z Kinowa (zdj. archiwalne)