Jednak da?o si? postawi?!
Autor: Tadeusz Dach   

Pesymi?ci wieszczyli, ?e pomnika rodziny Manteuffel przywiezionego z Leszczyna na cmentarz ewangelicki w Starninie, nie da rady postawi? w wyznaczonym miejscu, ze wzgl?du na jego ogromny ci??ar (ok. 4 tony!). Kolega Edmund Ka?mierski ze Stowarzyszenia Historycznego „Pami?? i To?samo??” dokona? tego wspólnie z dwoma innymi osobami i pomnik teraz prezentuje si? pi?knie. Przy pomniku zostanie równie? umieszczona tablica informacyjna  z wyja?nieniem dlaczego on znajduje si? obecnie na cmentarzu w Starninie.  Wkrótce napiszemy wi?cej o tym przedsi?wzi?ciu.

dsc09863.jpg

dsc09865.jpgdsc09862.jpgdsc09869.jpg

Zdj. T. Dach