Bal karnawa?owy dla dzieci w Gorawinie
Redaktor: Administrator   

Ze wzgl?du na ma?? ilo?? miejsca  w budynku, gdzie odb?dzie si? bal karnawa?owy, organizatorzy prosz? , by z dzie?mi przysz?a tylko jedna osoba doros?a.

bal_gor.jpg