Grot przegra? w Rymaniu
Redaktor: Administrator   

herbg.jpgGrot Gorawino - Wicher R?bino
1:2 (1:1)

0:1
1:1 Konrad Barankiewicz
1:2

Ostatni mecz rundy zako?czyli?my pora?k? "u siebie" z Wichrem R?bino. Wynik otworzyli go?cie pakuj?c pi?k? z 5 metrów do pustej bramki. Wi?ksza cz??? pierwszej po?owy mo?e nie wygl?da?a tragicznie w naszym wykonaniu, ale g?ównym problemem by?a niedok?adno?? poda?. Pod koniec pierwszej po?owy nieco przycisn?li?my. Na 1:1 wyrówna? pi?knym strza?em w okienko Konrad Barankiewicz.
Druga po?owa od pocz?tku lepsza w naszym wykonaniu, ale tym razem mieli?my problem z wyko?czeniem wypracowanych sytuacji. Go?cie natomiast podwy?szyli na 1:2 po p?askim strzale na nasz? bramk? i tym samym 3 punkty pojecha?y do R?bina.
By? to ostatni mecz naszego zespo?u w rundzie jesiennej w trakcie, której wygrali?my 6, a przegrali?my 3 spotkania.

Czekamy jeszcze na rozegranie dwóch zaleg?ych spotka? naszych bezpo?rednich s?siadów w tabeli, któr? oczywi?cie opublikujemy na naszym fejsie.

inf: https://www.facebook.com/GrotGorawino