?wi?to Kobiet - wszystkiego najlepszego!
Redaktor: Administrator   
Wszystkim Paniom , najserdeczniejsze ?yczenia z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Kobiet!!!

     1235386_tulip.jpgPocz?tki Mi?dzynarodowego Dnia Kobiet wywodz? si? z ruchów robotniczych w Ameryce Pó?nocnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odby?y si? 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapocz?tkowane zosta?y one przez Socjalistyczn? Parti? Ameryki.