Majówka u Seniorów z Rymania
Autor: Tadeusz Dach   

W trakcie d?ugiego weekendu, cz?onkowie z Klubu Seniora „Pod Anio?ami” , dzia?aj?cym przy Gminnym O?rodku Pomocy Spo?ecznej w Rymaniu wybrali si? nad morze. Spacer po pla?y w Grzybowie podoba? si? wszystkim. Pogoda dopisa?a, by?o pi?kne s?o?ce i nawet ch?odny wiaterek od morza, tak do ko?ca,  nie przeszkadza?. Po spacerze, troch? zmarzni?ci seniorzy dotarli do o?rodka wypoczynkowego Joli i Tadeusza, gdzie raczyli si? gor?cymi napojami i potrawami. Nie zabrak?o da? z grilla, wspólnie ?piewanych piosenek przy gitarze Kostka, weso?ych przy?piewek, a nawet recytowanych wierszy. Zabawa by?a przednia. Zadowoleni ze sp?dzonego na ?wie?ym powietrzu popo?udnia seniorzy z gminy Ryma? wrócili do domów.

Teraz przed nimi przygotowania do kolejnej ju? Senioriady oraz do przygotowa? do teatrzyku kukie?kowego.

001a.jpg


Zdj: Aldona Wi?cek
       Tadeusz Dach