Wycieczka do Bornego Sulinowa
Redaktor: Administrator   

Towarzystwo Przyjació? Muzeum Or??a Polskiego w Ko?obrzegu

oraz

Muzeum Or??a Polskiego w Ko?obrzegu

serdecznie zapraszaj? na podró? studyjn?

Szlakiem dobrych praktyk

 

2 czerwca 2018 r.

Tajemnice Bornego Sulinowa

borne sulinowo.jpg

 


7.45 - zbiórka uczestników przy Ratuszu;

 

8.00 - wyjazd;

 

10.30 -   zwiedzanie niemieckich  fortyfikacji na Wale Pomorskim;

 

12.00 -   Tajemnice Bornego Sulinowa – zwiedzanie z przewodnikiem;

14.00 -   grochówka;                      

 

14.30 -   przeja?d?ka amfibi? PTS -M  

 

15.15 – Gros Born II – oflag jeniecki

           

 

17.00 -  wyjazd;

 

19.30 - Ko?obrzeg;

 

          Opieka przewodnicka: Pilot – Przewodnik – Piotr Leszmann – kontakt  tel.: 503-809-960

 

cena:  100 z?  za osob?

 

 

Organizator zapewnia: transport, ubezpieczenie OC, opiek? pilota, us?uga przewodnika, posi?ek oraz przeja?d?k?.

Organizatorzy: Towarzystwo Przyjació? Muzeum Or??a Polskiego w Ko?obrzegu

Partnerzy: MK- Travel

 

Informacje  mo?na uzyska? pod numerem telefonu:

Piotr Leszmann: 94 352 52 53 wew. 15 (prosz? nie dzwoni? na tel. komórkowy)

Zapisy do dnia 20 maja

Ilo?? miejsc ograniczona – liczy si? kolejno?? zg?osze? i wp?at