Grot gorawino w klasie B...
Redaktor: Administrator   

herbg.jpgWydzia? Gier i Ewidencji Koszali?skiego Okr?gowego Zwi?zku Pi?ki No?nej przedstawia terminy rozpocz?cia rozgrywek seniorów w sezonie 2018 / 2019.


Klasa Okr?gowa - 15 sierpnia 2018 roku

Klasa A - 18/19 sierpnia 2018 roku

Klasa B - 26 sierpnia 2018 roku

Klasa C - 2 wrze?nia 2018 roku

Rozgrywki ligowe rozpoczniemy 26 sierpnia w Klasie B. Z uwagi na dostosowanie nazewnictwa lig do pozosta?ych województw A Klasa nosi? b?dzie teraz nazw? B Klasa. Analogicznie Okr?gówka stanie si? A Klas?, a B Klasa przyjmie nazw? C Klasa.

Nie zmienia si? poziom ligowy, w którym b?dziemy uczestniczy?. Wi?cej informacji co do terminarza czy te? rozpocz?cia rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu KOZPN podamy gdy tylko takie informacje pojawi? si? na stronie zwi?zku pi?ki no?nej.

Informacja: https://www.facebook.com/GrotGorawino