Wystawa - Po prostu rower w Muzeum Or??a
Redaktor: Administrator   

Wystawa rowerów

20 lipca br. w Kamienicy Kupieckiej Muzeum Or??a Polskiego przy ul. ppor. Emilii Gierczak 5 o godz. 18.00 odb?dzie si? wernisa? z okazji otwarcia nowej wystawy czasowej "Po prostu rower". Przypomnijmy, ?e w 1817 r. Karl Drais po??czy? ram? dwa ko?a ustawione jedno za drugim, odepchn?? si? nogami i pojecha?. Tak rozpoczyna si? niezwyk?a historia roweru, wynalazku który zrewolucjonizowa? ówczesny ?wiat. Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkadziesi?t jedno?ladów, prezentuj?cych dokonania producentów na przestrzeni lat (w tym dokonania polskiego producenta Rometu). B?d? wi?c rowery dla doros?ych, dzieci, czy s?ynny tandem (rower dla dwóch osób). Wystawa opowiada histori? roweru, który mia? ogromny wp?yw na zmiany zachodz?ce w zachowaniach i upodobaniach spo?ecznych. Uzupe?nieniem wystawy b?d? zdj?cia i rysunki satyryczne o jedno?ladach. Rowery pochodz? ze zbiorów w?asnych Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Wystawa b?dzie czynna do 31 sierpnia w godzinach otwarcia Muzeum.

Serdecznie Pa?stwa zapraszamy.

mt_plakat_rowery.jpg