Grot Gorawino przed sezonem
Redaktor: Administrator   

herbg.jpgW niedziel? rozpoczniemy sezon 2018/2019. W I kolejce zmierzymy si? na wyje?dzie z Soko?em Lulewice (godz.12:00 - Redlino)

To najwy?sza pora aby przedstawi? zawodników, którzy reprezentowa? b?d? Gorawi?ski Grot.

Bramkarze:
Jaros?aw ?mud? (78), Adam Siostrzynkowski (91), Krystian Siamburski(96)

Obro?cy:
Tomasz Blutka (72), Hubert Wosiniak (77), Henryk Szarejko (79), Dariusz D?browski (81), Grzegorz Kuster (88), Damian Baj (89), Rados?aw Usarek (90), Piotr Pacholski (90), Karol Surkont (97)

Pomocnicy: Andrzej Wyszy?ski (77), Adrian Moskwa (82), Kamil Ku?ma (93), Konrad Barankiewicz (95), Marek Micha?owski (2000), Rafa? Lisek (79), S?awomir Kozio? (95)

Napastnicy:
Jaros?aw Karwacki (88), Maciej Lewandowski (94), Patryk Wyszy?ski (98), Kacper Karkosik (2001)

Przybyli:
K. Siamburski, R. Usarek, D. Baj (Syrena-Grot Ryma?); J. Karwacki (KS Jantar Siemy?l); D. D?browski, R. Lisek i S. Kozio? (wznowili treningi)

Odeszli:
P. Blutka, R. Jasina, P. Bereda (nie wznowili treningów); M. Wojewódzki, S. Ku?ma (kontuzje); Sz. Klepuszewski (wypo?yczenie do Wichra Brojce)

- w trakcie za?atwiania jest jeszcze 1 zawodnik (m?odzie?owiec)

inf: https://www.facebook.com/GrotGorawino/