Druga cz??? Dni Dziedzictwa
Autor: Tadeusz Dach   

22 wrze?nia odb?dzie si? niejako druga cz??? Europejskich Dni Dziedzictwa. Ich pierwsza ods?ona odby?a si? przed ratuszem w Ko?obrzegu w dniu 8 wrze?nia (zobacz nasz? relacj? – KLIKNIJ ).

Stowarzyszenie Historyczne w Rymaniu wyst?puje w nich jako partner organizatorów

 W Muzeum Or??a Polskiego w Ko?obrzegu, o godz. 11.00,  odb?d? si? prelekcje na temat 100 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci, Wyg?osz? tam równie? prelekcj? na temat „ Dzia?alno?? Stowarzyszenia Historycznego w ?rodowisku wiejskim”. Nast?pi otwarcie wystawy „ Ko?obrzeg dawniej i dzi?” oraz odb?dzie si? podró? autokarem do Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu.

W godzinach wieczornych odb?dzie si? ponowne zwiedzanie katedry w Ko?obrzegu z latarkami.

Wi?cej o planowanych imprezach  na plakatach. Ju? dzi? zapraszam do uczestnictwa w imieniu organizatorów.

sasiedztwo-d.jpg