Po?egnanie lata w Gorawinie
Autor: Tadeusz Dach   

Tym razem nie by?y to so?eckie do?ynki. Spotkanie mieszka?ców Gorawina nazwano „Po?egnaniem lata” i cho? sobota 6 pa?dziernika mia?a jeszcze znamiona letniej pogody, to jest ju? jesie?. Rada so?ecka w Gorawinie wraz z organizacjami dzia?aj?cymi w tej miejscowo?ci: Ko?o Gospody? Wiejskich, Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju  Wsi oraz miejscowa OSP zaprosi?a mieszka?ców do wspólnego po?egnania lata. Byli te? go?cie zaproszeni, w tym Wójt gminy Ryma? Miros?aw Terlecki. Przy okazji spotkania, so?tys miejscowo?ci Jan Pastuch, przywita? nowych mieszka?ców Gorawina.

Sto?y ugina?y si? od wspania?ych potraw, nie zabrak?o dobrej muzyki i ta?ców. Hitem by?y podane ziemniaki w mundurkach ( w ramach ?wi?ta Pieczonego Ziemniaka obchodzonego w tym okresie) i cho? nie by?y pieczone ale dobrze ugotowane,  b?yskawicznie znikn??y z talerzy.

dsc08030.jpg
Przygotowania do imprezy.


W spotkaniu przy muzyce i ta?cach uczestniczy?a spora grupa mieszka?ców Gorawina, w tym du?a grupa, bo ok. dwudziestu osób  m?odych mieszka?ców miejscowo?ci.

dsc08032.jpgimages.jpg