Spotkanie "op?atkowe" w Gorawinie
Redaktor: Administrator   

W sobot?, 15 grudnia 2018 w Gorawinie, odby?o si? spotkanie wigilijne, które zorganizowa?a miejscowa rada so?ecka wraz z Ko?em Gospody? Wiejskich. Na spotkanie przyby? proboszcz parafii w Gorawinie ksi?dz Marek Mierzwa, obecni byli te? radni do Rady Gminy Ryma? p. Gra?yna Pakos oraz p. Krzysztof Sielicki.

By?a wspólna modlitwa, ?piewano kol?d?, ?amano si? op?atkiem oraz przekazywano sobie ?wi?teczne ?yczenia. Podczas kolacji nie zabrak?o czerwonego barszczu, pierogów z kapust? i grzybami, krokietów oraz ?ledzi. Spotkanie up?yn??o w mi?ej i ?wi?tecznej atmosferze.

dsc00080.jpg

dsc00097.jpgdsc00077.jpgdsc00081.jpgdsc00083.jpgdsc00085.jpgdsc00087.jpgdsc00091.jpgdsc00089.jpgdsc00093.jpgdsc00095.jpgdsc00097.jpgdsc00100.jpgdsc00101.jpg
Zdj?cia: Tadeusz Dach