Dzie? So?tysa
Autor: Tadeusz Dach   

Z okazji Dnia So?tysa, Jankowi Pastuchowi – so?tysowi Gorawina od 36 lat (najd?u?ej urz?duj?cemu so?tysowi w Gminie Ryma?), ale te?  wszystkim So?tysom w gminie sk?adam najserdeczniejsze ?yczenia. ?ycz? sukcesów i satysfakcji z pe?nionej funkcji oraz wszelkiej pomy?lno?ci w ?yciu osobistym i zawodowym.

14.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj: Gra?yna Pakos