Podsumowanie lata w Gorawinie
Autor: Tadeusz Dach   

Po raz kolejny ju? to nie by?y do?ynki, nazwano to „Podsumowaniem lata” i tak ju? chyba pozostanie. Rada so?ecka wraz z Ko?em Gospody? Wiejskich zorganizowa?y wspólne spotkanie na sali wiejskiej. Uczestniczyli w nim m.in. wójt Gminy Ryma?, kierownik Gminnego O?rodka Kultury, radni gminy z Gorawina, Prezes Stowarzyszenia Ekorozwoju na Rzecz Gorawina oraz szereg osób, którym zale?y na rozwoju naszej miejscowo?ci.

By?a te? wspólna kolacja przygotowana przez panie z KGW oraz zabawa.

dsc02435.jpg

dsc02437.jpgdsc02438.jpgdsc02440.jpgdsc02442.jpg