Jeziorany Seeburg
Autor: Pawe? Ciechanowicz   

 W miejscowej gwarze niemieckiej: Seebeck. Przysió?ek zarz?dcy jeziora i rybaków. Tu? przy jeziorze Popiel ko?o Skrzyd?owa znajduje si? nie tylko nieistniej?ce ju? lotnisko, d?b 600 letni , ale i w?a?nie ten przysió?ek. Ju? na krzy?owaniu dróg nie ma po nim ?ladu. W XIX wieku na planach by? dok?adnie zaznaczony. Jeziorany po polsku. Tak?e i zajezierze, przyjezierze, nadstawie, podrybie itd. Nazwa mocno omawiaj?ca jego funkcj?. Kilka domów. Dzi? nie ma ?ladu.Las poch?on?? wszystko. Ca?e szcz??cie Lidar ukazuje dzia?alno?? cz?owieka i jego ukszta?towanie powierzchni. Ujawniaj? stare niemieckie mapy jeszcze jedno – sk?d nazwa jeziora potoczna Popiel a oficjalnie Studnica.  Zaznaczy?em przysió?ek Popiel , który ju? nie istnieje jak i kilka blisko. Pewnie zawierucha wojny i czas po niej zabra? te miejscowo?ci… Nazwa zosta?a zwyczajowa. Idziemy na Popiel…i to nie ten nasz król Popiel…jak si? okazuje….

Zdj?cia: Pawe? Ciechanowicz

270221893_10209479037448619_8066718604717140578_n.jpg

270233042_10209478802802753_5525681937833667118_n.jpg270202778_10209478802522746_136627896168624091_n.jpg270212636_10209478805602823_1639163908169046218_n.jpg