Lato nad jeziorem Popiel
Autor: Tadeusz Dach   

           Jezioro Popiel (Studnica, Zofianka, bo i takie nazwy funkcjonuj?) jest gotowe do lata. Byli?my tam z aparatem fotograficznym i zapraszamy do przeczytania krótkiej relacji. Od tego roku k?pielisko nad jeziorem dzier?awi?, od Gminy Ryma?, dwaj panowie tj. Tomasz Zawiszewski i Maciej Stempie?. W maju trwa?y przygotowania do otwarcia sezonu. Teren zosta? ogrodzony, pla?a oczyszczona i wysypano na ni? ok. 300 ton czystego piasku. W bie??cym roku funkcjonuje nad jeziorem pole namiotowe oraz wypo?yczalnia sprz?tu rekreacyjnego i sportowego ( rowery wodne, kajaki). Wykonano boisko do gry w siatkówk?. Wybudowano nowe szalety. Teren jest uprz?tniety i czysty, wsz?dzie stoj? pojemniki na ?mieci. Pomosty s? wyremontowane i bezpieczne, a uszkodzone deski wymienione.

        Zaznaczmy te?, ?e k?pielisko jest niestrze?one i nie ma na nim ratownika.

Image 

           Jest tam równie? ma?y sklepik gdzie prowadzona jest sprzeda? detaliczna podstawowych artyku?ów ?ywno?ciowych oraz napojów.

            Op?aty za korzystanie z k?pieliska s? wymienione na jednym ze zdj?? poni?ej.

            Atrakcji nad jeziorem pewnie nie zabraknie. Obok opalania si? i k?pieli mo?na ?apa? ryby i zbiera? grzyby, które ju? rosn?. Mo?na te? wybra? si? na wypraw? do pobliskich lasów i zobaczy? jak ro?nie ponad 600 – letni d?b „Bogus?aw” (KLIKNIJ!) lub te? poszuka? pozosta?o?ci po dawnym lotnisku niemieckim (KLIKNIJ!).

            Mankamentem jest dojazd do k?pieliska, gdy? na pewnym odcinku drogi s? ogromne dziury. Uwa?amy te?, ?e przy zje?dzie z trasy Szczecin – Koszalin mog?aby sta? tablica informacyjna o k?pielisku nad jeziorem.

Zdj?cia T. Dach